ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

20 Μαΐου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ [ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]

20/05/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 48.350,00€
Διαβάστε Περισσότερα
16 Μαΐου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

16/05/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ” – Φορέας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας–Προϋπολογισμός 14.975,00€
Διαβάστε Περισσότερα
14 Μαΐου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΣΘΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

14/05/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΣΘΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΡ.)–Προϋπολογισμός 5.915.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
14 Μαΐου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

14/05/2024 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 2.103.537,47€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Μαΐου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

02/05/2024 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 29.390,00€  
Διαβάστε Περισσότερα
25 Απριλίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΙΣΘΜΙΑΣ (ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-2024)

25/04/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΙΣΘΜΙΑΣ (ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-2024)” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 386.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
22 Απριλίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)

22/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας 3ου τμήματος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 508.816,80€
Διαβάστε Περισσότερα
22 Απριλίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)

22/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας 2ου τμήματος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 363.649,12€
Διαβάστε Περισσότερα
16 Απριλίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PANGEA

16/04/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PANGEA” – Φορέας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών–Προϋπολογισμός 2.229.870,97€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Απριλίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM

12/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 298.600,00€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Φεβρουαρίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ

19/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ” – Φορέας Δήμος Σπετσών–Προϋπολογισμός 151.756,92€
Διαβάστε Περισσότερα
16 Φεβρουαρίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

16/02/2024 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας–Προϋπολογισμός 593.940,00€
Διαβάστε Περισσότερα
16 Φεβρουαρίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

16/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 196.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Φεβρουαρίου, 2024 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

12/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” – Φορέας Δήμος Κορυδαλλού–Προϋπολογισμός 1.557.038,58€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Δεκεμβρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’»

28/12/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’»” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 1.034.678,82€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Δεκεμβρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

21/12/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 5.758.915,39€
Διαβάστε Περισσότερα
1 Δεκεμβρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

01/12/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” – Φορέας Δήμος Αίγινας–Προϋπολογισμός 12.900,00€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Σεπτεμβρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

04/09/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 9.686.043,48€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Αυγούστου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

23/08/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας– Προϋπολογισμός 1.246.548,12€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Αυγούστου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

04/08/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής– Προϋπολογισμός 1.209.663,15€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Ιουλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

25/07/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 15.930,00€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Ιουλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.ΕΚ.Κ.

18/07/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσίας “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.ΕΚ.Κ.” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 16.100,00€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

23/06/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ” –…
Διαβάστε Περισσότερα
23 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

23/06/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ…
Διαβάστε Περισσότερα
23 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

23/06/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΕ…
Διαβάστε Περισσότερα
22 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 36 ΜΗΝΩΝ)

22/06/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 36 ΜΗΝΩΝ)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 182.756,20€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ

21/06/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ” – Φορέας ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) – Προϋπολογισμός 667.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Ιουνίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (2022-2023)

20/06/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ (2022-2023)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 1.897.625,66€
Διαβάστε Περισσότερα
30 Μαΐου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

30/05/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής –…
Διαβάστε Περισσότερα
25 Μαΐου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ

25/05/2023 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ” – Φορέας Δήμος Κυθήρων – Προϋπολογισμός 18.352,05€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Μαΐου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

23/05/2023 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 24.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Απριλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 5-10.2.2023 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «BARBARA»)

27/04/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 5-10.2.2023 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «BARBARA»)” – Φορέας Δήμος Διονύσου – Προϋπολογισμός 5.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Απριλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

25/04/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 1.266.444,91€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Απριλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Ζ.Λ. ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ

25/04/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Ζ.Λ. ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 8.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
11 Απριλίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ

11/04/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 99.893,28€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Μαρτίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025

20/03/2023 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025” – Φορέας Δήμος Σερρών – Προϋπολογισμός 439,700,00€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Μαρτίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

17/03/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” – Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 277.419,34€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Φεβρουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ

20/02/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ” – Φορέας Δήμος Βισαλτίας – Προϋπολογισμός 78.818,48€
Διαβάστε Περισσότερα
15 Φεβρουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

15/02/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” – Φορέας Δήμος Αργοστολίου – Προϋπολογισμός 4.440.074,32€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Ιανουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

25/01/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” – Φορέας Δήμος Αίγινας – Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Ιανουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

17/01/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ” – Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 124.563,15€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Ιανουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

02/01/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 1.400.832,18€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Ιανουαρίου, 2023 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

02/01/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 1.422.456,75€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Δεκεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

19/12/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής –…
Διαβάστε Περισσότερα
15 Δεκεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM

15/12/2022 Υπογραφή συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 149.926,00€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Νοεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17/11/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” – Φορέας Δήμος Κυθήρων - Προϋπολογισμός 59.433,91€
Διαβάστε Περισσότερα
9 Νοεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

09/11/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ” –Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 8.984,40€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Οκτωβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

21/10/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Οκτωβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

12/10/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Οκτωβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

12/10/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
10 Οκτωβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού

10/10/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού" Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Προϋπολογισμός 1.147.220,76€
Διαβάστε Περισσότερα
5 Οκτωβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ &ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

05/10/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ &ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ" - …
Διαβάστε Περισσότερα
30 Σεπτεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM

30/09/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 199.500,00€
Διαβάστε Περισσότερα
30 Σεπτεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

30/09/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)" Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 48.046,75€
Διαβάστε Περισσότερα
29 Σεπτεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΡΑΘΙ – ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ – ΚΑΡΕΛΗ)

29/09/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΠΡΑΘΙ – ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ - ΚΑΡΕΛΗ)» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Προϋπολογισμός 8.824.441,64€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Σεπτεμβρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

19/09/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 3.197.458,88€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022 – 2024

28/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022 - 2024" Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…
Διαβάστε Περισσότερα
25 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ -ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

25/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ -ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 34.710,28€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

25/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 593.940,00€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ”

20/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ" - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 103.486,46€
Διαβάστε Περισσότερα
6 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

06/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 1.072.130,00€
Διαβάστε Περισσότερα
5 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024»

05/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σαλαμίνας αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022- 2024» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 357.602,76€
Διαβάστε Περισσότερα
5 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.ΕΚ.Κ.

05/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.ΕΚ.Κ.” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 1.209.597,00€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Ιουλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)

04/07/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 912.096,77€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Ιουνίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

21/06/2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" -  Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
16 Ιουνίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024»

16/06/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 623.408,81€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Ιουνίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

12/06/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
12 Ιουνίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας”

12/06/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αίγινας» - Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
1 Ιουνίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 44/22-ΖΙΤΑΚΑΤ”

01/06/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 44/22-ΖΙΤΑΚΑΤ" - Φορέας ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα
31 Μαΐου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)»

31/05/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα
21 Μαΐου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων»

21/05/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «Υπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» - Φορέας ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
Διαβάστε Περισσότερα
20 Μαΐου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ

20/05/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ” – Φορέας Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) – Προϋπολογισμός 667.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
11 Μαΐου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ 2022

11/05/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ 2022” – Φορέας ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων –…
Διαβάστε Περισσότερα
9 Μαΐου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων»

09/05/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
30 Απριλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2.Β”

30/04/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2.Β" - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
29 Απριλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ Α), ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ Β)

29/04/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.998/1979 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ…
Διαβάστε Περισσότερα
6 Απριλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ»

06/04/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ» - Φορέας ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
5 Απριλίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 79 ΤΜΧΕΘ

05/04/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 79 ΤΜΧΕΘ” – Φορέας 79 Τάγμα Μηχανικού Εθνοφυλακής – Προϋπολογισμός 26.230,77€
Διαβάστε Περισσότερα
30 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ VACUUM

30/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ VACUUM” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 68.436,43€
Διαβάστε Περισσότερα
29 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“Αποκατάσταση βλαβών σε δύο Αποθήκες Πυρομαχικών στην 79 ΑΔΤΕ”

29/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου για την "Αποκατάσταση βλαβών σε δύο Αποθήκες Πυρομαχικών στην 79 ΑΔΤΕ" - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα
23 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Του Δήμου Γλυφάδας

23/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Του Δήμου Γλυφάδας" - Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 8.746.225,97€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

21/03/2022 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης

18/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης" - Φορέας Υπουργείο…
Διαβάστε Περισσότερα
18 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΕΛΠΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ”

18/03/2022 Σύμβαση έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΕΛΠΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ" - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα
18 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΕΛΠΙΣ

18/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΕΛΠΙΣ” – Φορέας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προϋπολογισμός 16.900,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

12/03/2022 Υπογραφή σύμβασης Προμήθειας "Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Συντήρηση, Αναβάθμιση Και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας

03/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Συντήρηση, Αναβάθμιση Και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας" - Φορέας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής Και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 143.274,25€
Διαβάστε Περισσότερα
1 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εκσυγχρονισμός – Συντήρηση Εθνικού Κλειστού Γυμναστήριου Πειραιά “Πέτρος Καπαγέρωφ”

01/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Εκσυγχρονισμός - Συντήρηση Εθνικού Κλειστού Γυμναστήριου Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ"" - Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 5.797.960,82€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Φεβρουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 –ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

18/02/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 –ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” – Φορέας Lamda Olympia Village –…
Διαβάστε Περισσότερα
12 Φεβρουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

12/02/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας του ΧΥΤ Αντικυθήρων»

18/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας του ΧΥΤ Αντικυθήρων»" - Φορέας  ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - Προϋπολογισμός 29.520,00€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019

18/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ - Προϋπολογισμός 2.862.558,25€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477

17/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477" – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 643.475,46€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

17/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” – Φορέας Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) – Προϋπολογισμός 29.520,00€
Διαβάστε Περισσότερα
14 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

14/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ” – Φορέας Δήμος Κρωπίας – Προϋπολογισμός 2.862.558,25€
Διαβάστε Περισσότερα
11 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

11/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 526.186,31€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης

04/01/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 24.100,00€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Δεκεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

21/12/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
10 Δεκεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024»

10/12/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 970.209,92€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Δεκεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ

02/12/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ” – Φορέας 789 ΠΑΠ-Στρατός Ξηράς – Προϋπολογισμός 9.274,19€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Νοεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

12/11/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Νοεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας»

12/11/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Οκτωβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού»

27/10/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 10.079,90€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Σεπτεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

21/09/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

08/09/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ» - Φορέας ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Προϋπολογισμός 900.707,59€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»

23/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Προϋπολογισμός 478.145,17€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων»

13/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» - Φορέας ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - Προϋπολογισμός 197.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

03/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 16.500,00€
Διαβάστε Περισσότερα
14 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 2021»

14/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 2021» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 209.622,90€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

13/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»

12/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 191.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Δασοτεχνικές εργασίες & δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών στη ΔΚ Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας»

28/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Δασοτεχνικές εργασίες & δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών στη ΔΚ Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.089,60€
Διαβάστε Περισσότερα
15 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων»

15/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Προϋπολογισμός 4.900,00€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

04/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - Προϋπολογισμός 99.278,70€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β»

03/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 15.903,60€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

03/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 39.089,36€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

02/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 15.939,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Μαΐου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”»

27/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 221.956,33€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Μαΐου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων»

13/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Προϋπολογισμός 4.900,00€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00»

23/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Προϋπολογισμός 8.986.807,02€
Διαβάστε Περισσότερα
7 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)»

07/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 91.072,00€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018 – 2019 & 2020»

02/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018 - 2019 & 2020» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 120.455,14€
Διαβάστε Περισσότερα
26 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

26/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της από 02.03.2021.Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων- προσωπικού. Συνδρομή στους δήμους Διονύσου και Ωρωπού για παράταση έργου αποκατάστασης εξαιτίας της ΜΗΔΕΙΑ»

23/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της από 02.03.2021.Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων- προσωπικού. Συνδρομή στους δήμους Διονύσου και Ωρωπού για παράταση έργου αποκατάστασης εξαιτίας της ΜΗΔΕΙΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -…
Διαβάστε Περισσότερα
23 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ»

23/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 952.106,80€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ

17/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ” – Φορέας Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου – Προϋπολογισμός 298.320,11€
Διαβάστε Περισσότερα
11 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020»

11/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 16.884,00€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής»

02/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» - Φορέας…
Διαβάστε Περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

26/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 1.403.663,60€
Διαβάστε Περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

26/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 1.022.639,90€
Διαβάστε Περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΟΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”»

26/02/2021 Υπογραφή «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΟΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 381.900,00€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

23/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 76.992,72€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

23/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 52.920,00€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16»

08/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 558.893,75€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α)ΑΞ.53.908,37€(ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ Β)ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ)ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ»

19/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α)ΑΞ.53.908,37€(ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ Β)ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ)ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ -…
Διαβάστε Περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τροποποίηση Συμβάσης “Συντήρηση Πρασ. Κοινχωρ., Αθλ. Εγκατ/Σεων, Σχολείων, Οδών (Ομάδα Α) Αξ. 53.908,37€ (Χωρ. ΦΠΑ) & Κλάδεμα & Κοπή Υψ. Δενδρ. Σε Κοιν. Χωρ. Του Δ. Βισαλτίας (Ομάδα Β) Αξ.22.750,00 (Χωρ. ΦΠΑ)

18/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου "Τροποποίηση Συμβάσης "Συντήρηση Πρασ. Κοινχωρ., Αθλ. Εγκατ/Σεων, Σχολείων, Οδών (Ομάδα Α) Αξ. 53.908,37€ (Χωρ. ΦΠΑ) & Κλάδεμα & Κοπή Υψ. Δενδρ. Σε Κοιν. Χωρ. Του Δ.…
Διαβάστε Περισσότερα
12 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης»

12/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.850,00€
Διαβάστε Περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση σιντριβανιών»

31/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση σιντριβανιών» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 19.820,00€
Διαβάστε Περισσότερα
23 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

23/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 26.662,00€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

21/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” – Φορέας Δήμος Αίγινας – Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

08/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ” – Φορέας Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου - Προϋπολογισμός 70.415,37€
Διαβάστε Περισσότερα
7 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM

07/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 138.290,00€
Διαβάστε Περισσότερα
18 Νοεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

18/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ” – Φορέας Δήμος Κυθήρων - Προϋπολογισμός 19.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
10 Νοεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)»

10/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π. Επίδαυρος - Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 10.450,00€
Διαβάστε Περισσότερα
9 Νοεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

09/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 7.419,35€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Οκτωβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΜΟΥΔΑΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ

19/10/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΜΟΥΔΑΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ” – Φορέας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Προϋπολογισμός 19.790,10€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Οκτωβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

08/10/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 14.973,00€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Σεπτεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

03/09/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 1.789.969,77€
Διαβάστε Περισσότερα
6 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)»

06/08/2020 Συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Προϋπολογισμός 165.993,22€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)»

04/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 43.300,00€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

03/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 123.008,13€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Ιουνίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ-2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΣ)

19/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ-2η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΣ)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής -…
Διαβάστε Περισσότερα
16 Ιουνίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΓΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

16/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΦΑΡΟΥ ΚΟΓΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” – Φορέας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Προϋπολογισμός 253.942,70€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Ιουνίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ-1η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΠΟΡΟΥ)

02/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ-1η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΠΟΡΟΥ)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής…
Διαβάστε Περισσότερα
29 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΚΚ

29/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΚΚ” – Φορέας Δήμος Κυθήρων - Προϋπολογισμός 19.370,00€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΧΥΤΥ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

28/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΧΥΤΥ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ” – Φορέας Δήμος Κυθήρων - Προϋπολογισμός 19.440,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 12.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
25 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

25/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 211.480,00
Διαβάστε Περισσότερα
12 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

12/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)” – Φορέας Δήμος Αίγινας – Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
5 Μαΐου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

05/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 675.455,00€
Διαβάστε Περισσότερα
30 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

30/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 19.936,68€
Διαβάστε Περισσότερα
29 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ( ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)»

29/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 56.800,00
Διαβάστε Περισσότερα
27 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α»

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 93.295,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α»

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 93.295,00€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ»

13/04/2020 Υπογραφή προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

13/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Μαρτίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»

13/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 158.395,96€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Μαρτίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023

03/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023” – Φορέας Δήμος Σερρών – Προϋπολογισμός 74.000€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Μαρτίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ & ΤΩΝ ΤΚ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023

03/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ & ΤΩΝ ΤΚ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023” – Φορέας Δήμος Σερρών – Προϋπολογισμός…
Διαβάστε Περισσότερα
3 Μαρτίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023

03/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023” – Φορέας Δήμος Σερρών – Προϋπολογισμός 56.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
17 Φεβρουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

17/02/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 54.231,85€
Διαβάστε Περισσότερα
14 Φεβρουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

14/02/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 54.231,85€
Διαβάστε Περισσότερα
12 Φεβρουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»

12/02/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 59.760,00€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 260.983,19€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 284.023,19€
Διαβάστε Περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 260.983,19€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»»

27/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»» - Φορέας…
Διαβάστε Περισσότερα
17 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών»

17/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 7.987,10€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ»

13/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 1.986,94€
Διαβάστε Περισσότερα
26 Νοεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Αντικυθήρων»

26/11/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Αντικυθήρων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 18.911,29 €
Διαβάστε Περισσότερα
11 Οκτωβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

11/10/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 12.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Αυγούστου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ»

28/08/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 53.432,69€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Αυγούστου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»

13/08/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 57.310,00€
Διαβάστε Περισσότερα
30 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»

30/07/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»- Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε Περισσότερα
11 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

11/07/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 185.495,00€
Διαβάστε Περισσότερα
9 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης Δεξαμενών – Γεωτρήσεων -Αντλιοστασίων και Δικτύων στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.»

09/07/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Σύμβαση παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης Δεξαμενών – Γεωτρήσεων -Αντλιοστασίων και Δικτύων στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 3.140,00€
Διαβάστε Περισσότερα
27 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (κερκίδα γηπέδου Αμπελακίων)»

27/06/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (κερκίδα γηπέδου Αμπελακίων)» - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ…
Διαβάστε Περισσότερα
12 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

12/06/2019 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 19.820,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
3 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

03/06/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας – Προϋπολογισμός 593.940,00€
Διαβάστε Περισσότερα
24 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΡΗΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΛΠ»

24/04/2019 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΡΗΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΛΠ» - Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ.) - Προϋπολογισμός 7.258,00€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ»

08/04/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 187.607,00€
Διαβάστε Περισσότερα
5 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

05/04/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 1.264.622,80€
Διαβάστε Περισσότερα
2 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

02/04/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε Περισσότερα
29 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τροιζήνας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

29/03/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών «Συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τροιζήνας του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 19.819,00€
Διαβάστε Περισσότερα
19 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλην κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (εξωτερικό σκέπαστρο γηπέδου Αμπελακίων)»

19/03/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλην κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (εξωτερικό σκέπαστρο γηπέδου Αμπελακίων)» - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…
Διαβάστε Περισσότερα
18 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

18/03/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 12/2017 - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 21.321,92€
Διαβάστε Περισσότερα
13 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)»

13/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 104.534,00€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

08/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 154.451,62€
Διαβάστε Περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ)»

08/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 27.187,75€
Διαβάστε Περισσότερα
31 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

31/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Προϋπολογισμός 1.549.971,55€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

28/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης υπηρεσιών «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 304.606,78€
Διαβάστε Περισσότερα
22 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, Αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας»

22/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, Αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας» - Φορέας ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ - Προϋπολογισμός 288.281,41€
Διαβάστε Περισσότερα
10 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας.»

10/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας.» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 202.858,29€
Διαβάστε Περισσότερα
3 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

03/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός…
Διαβάστε Περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΗΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

31/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΗΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 35.894,10€
Διαβάστε Περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

31/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» - ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 19.400,00€
Διαβάστε Περισσότερα
24 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Yλικών ύδρευσης και σωλήνων για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

24/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης προμήθειας «Yλικών ύδρευσης και σωλήνων για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ – Προϋπολογισμός 3.900,10€
Διαβάστε Περισσότερα
21 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ.75+500)–Ροδοδάφνης (Χ.Θ.91+500)»

21/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ.75+500)–Ροδοδάφνης (Χ.Θ.91+500)» - Φορέας ΕΡΓΟΣΕ…
Διαβάστε Περισσότερα
20 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ»

20/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – Προϋπολογισμός 125.918,93€
Διαβάστε Περισσότερα
29 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ»

29/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - Προϋπολογισμός 73.800,00€ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
21 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

21/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 19.792,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
21 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ»

21/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Προϋπολογισμός 320.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
9 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού»

09/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού» - Προϋπολογισμός 1.674.518,93€(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
1 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ»

01/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Προϋπολογισμός 868.000,00€ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
9 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης»

09/10/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης» - Φορέας Δήμος Κορυδαλλού - Προϋπολογισμός 8.389.840,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
1 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Γηπέδου Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας»

01/10/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Γηπέδου Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας» - Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ.) - Προϋπολογισμός 520.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
1 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»

01/10/2018 Υπογραφής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» - Φορέας Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
14 Μαΐου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»

14/05/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 2.140.632,84€ (ΠΡΑΣΙΝΟ)
Διαβάστε Περισσότερα
10 Μαΐου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)

10/05/2018 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 19.993,00€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Απριλίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση – Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στη περιοχή της Σφαιρίας Δήμου Πόρου- Γαλατά»

17/04/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στη περιοχή της Σφαιρίας Δήμου Πόρου- Γαλατά» - Φορέας Δήμος Πόρου - Προϋπολογισμός 2.300.000,00€ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)
Διαβάστε Περισσότερα
16 Φεβρουαρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου»

16/02/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 258.064,52€ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ)
Διαβάστε Περισσότερα
15 Νοεμβρίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση και Ανάπλαση ιστορικού κέντρου»

15/11/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση και Ανάπλαση ιστορικού κέντρου» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 80.645,10€ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ)
Διαβάστε Περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑ Χαλκίδας»

25/09/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑ Χαλκίδας» - Φορέας ΔΕΥΑ Χαλκίδας – Προϋπολογισμός 200.000,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
3 Αυγούστου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων»

03/08/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» - Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 5.500.000,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
5 Ιουλίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

05/07/2017 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 11.282,27€
Διαβάστε Περισσότερα
4 Ιουλίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΙΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

04/07/2017 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΙΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 257.926,83€
Διαβάστε Περισσότερα
28 Ιουνίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)

28/06/2017 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2017 ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 19.992,00€
Διαβάστε Περισσότερα
16 Μαΐου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος»

16/05/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 650.000,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
8 Μαΐου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή»

08/05/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 4.450.000,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
19 Απριλίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»

19/04/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» - Φορέας Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών – Προϋπολογισμός 161.310,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
28 Μαρτίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου»

28/03/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου» - Φορέας Πανεπιστήμιο Κύπρου – Προϋπολογισμός 714.000,00€ με το δικαίωμα προαίρεσης
Διαβάστε Περισσότερα
8 Νοεμβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα»

08/11/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα» - Φορέας…
Διαβάστε Περισσότερα
20 Οκτωβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας»

20/10/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 813.008,13 €
Διαβάστε Περισσότερα
12 Σεπτεμβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός»

12/09/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» - Φορέας ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ – Προϋπολογισμός 347.550,00 €
Διαβάστε Περισσότερα
10 Αυγούστου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων»

10/08/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 500.000,00 €
Διαβάστε Περισσότερα