ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

23 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Του Δήμου Γλυφάδας

23/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Του Δήμου Γλυφάδας" - Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 8.746.225,97€
Διαβάστε περισσότερα
21 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

21/03/2022 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε περισσότερα
18 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης

18/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης" - Φορέας Υπουργείο…
Διαβάστε περισσότερα
18 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης

18/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Σύμβαση 2/ΔΚΚΑ/2022 Για Την Εκτέλεση Εργασιών Κοπής, Συγκομιδής Και Αποκομιδής Πεσμένων Δένδρων Και Κλαδιών Συνέπεια Της Κακοκαιρίας ΕΛΠΙΣ Στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις/Περιβάλλοντα Χώρο Διεύθυνσης" - Φορέας Υπουργείο…
Διαβάστε περισσότερα
12 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

12/03/2022 Υπογραφή σύμβασης Προμήθειας "Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε περισσότερα
3 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Συντήρηση, Αναβάθμιση Και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας

03/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Συντήρηση, Αναβάθμιση Και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας" - Φορέας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής Και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 143.274,25€
Διαβάστε περισσότερα
1 Μαρτίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εκσυγχρονισμός – Συντήρηση Εθνικού Κλειστού Γυμναστήριου Πειραιά “Πέτρος Καπαγέρωφ”

01/03/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Εκσυγχρονισμός - Συντήρηση Εθνικού Κλειστού Γυμναστήριου Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ"" - Φορέας Περιφέρεια Αττικής - Προϋπολογισμός 5.797.960,82€
Διαβάστε περισσότερα
12 Φεβρουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

12/02/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας του ΧΥΤ Αντικυθήρων»

18/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας του ΧΥΤ Αντικυθήρων»" - Φορέας  ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - Προϋπολογισμός 29.520,00€
Διαβάστε περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019

18/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ - Προϋπολογισμός 2.862.558,25€
Διαβάστε περισσότερα
17 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477

17/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477" – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 643.475,46€
Διαβάστε περισσότερα
11 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

11/01/2022 Υπογραφή σύμβασης έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 526.186,31€
Διαβάστε περισσότερα
4 Ιανουαρίου, 2022 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης

04/01/2022 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης" - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 24.100,00€
Διαβάστε περισσότερα
21 Δεκεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

21/12/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε περισσότερα
10 Δεκεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024»

10/12/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2021-2024» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 970.209,92€
Διαβάστε περισσότερα
12 Νοεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

12/11/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε περισσότερα
12 Νοεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας»

12/11/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.400,00€
Διαβάστε περισσότερα
27 Οκτωβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού»

27/10/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 10.079,90€
Διαβάστε περισσότερα
21 Σεπτεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

21/09/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

08/09/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ» - Φορέας ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Προϋπολογισμός 900.707,59€
Διαβάστε περισσότερα
23 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»

23/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Προϋπολογισμός 478.145,17€
Διαβάστε περισσότερα
13 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων»

13/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» - Φορέας ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) - Προϋπολογισμός 197.800,00€
Διαβάστε περισσότερα
3 Αυγούστου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

03/08/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 16.500,00€
Διαβάστε περισσότερα
14 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 2021»

14/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 2021» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 209.622,90€
Διαβάστε περισσότερα
13 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

13/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε περισσότερα
12 Ιουλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»

12/07/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 191.000,00€
Διαβάστε περισσότερα
28 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Δασοτεχνικές εργασίες & δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών στη ΔΚ Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας»

28/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Δασοτεχνικές εργασίες & δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών στη ΔΚ Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 160.089,60€
Διαβάστε περισσότερα
15 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων»

15/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Προϋπολογισμός 4.900,00€
Διαβάστε περισσότερα
4 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

04/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - Προϋπολογισμός 99.278,70€
Διαβάστε περισσότερα
3 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β»

03/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 15.903,60€
Διαβάστε περισσότερα
3 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

03/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 39.089,36€
Διαβάστε περισσότερα
2 Ιουνίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

02/06/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 15.939,00€
Διαβάστε περισσότερα
27 Μαΐου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”»

27/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 221.956,33€
Διαβάστε περισσότερα
13 Μαΐου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων»

13/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Προϋπολογισμός 4.900,00€
Διαβάστε περισσότερα
27 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α»

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 93.295,00€
Διαβάστε περισσότερα
23 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00»

23/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00» - Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Προϋπολογισμός 8.986.807,02€
Διαβάστε περισσότερα
7 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)»

07/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 91.072,00€
Διαβάστε περισσότερα
2 Απριλίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018 – 2019 & 2020»

02/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018 - 2019 & 2020» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 120.455,14€
Διαβάστε περισσότερα
26 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

26/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 50.040,00€
Διαβάστε περισσότερα
23 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της από 02.03.2021.Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων- προσωπικού. Συνδρομή στους δήμους Διονύσου και Ωρωπού για παράταση έργου αποκατάστασης εξαιτίας της ΜΗΔΕΙΑ»

23/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ της από 02.03.2021.Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων- προσωπικού. Συνδρομή στους δήμους Διονύσου και Ωρωπού για παράταση έργου αποκατάστασης εξαιτίας της ΜΗΔΕΙΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -…
Διαβάστε περισσότερα
23 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ»

23/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 952.106,80€
Διαβάστε περισσότερα
11 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020»

11/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 16.884,00€
Διαβάστε περισσότερα
2 Μαρτίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής»

02/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» - Φορέας…
Διαβάστε περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

26/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 1.403.663,60€
Διαβάστε περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

26/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 1.022.639,90€
Διαβάστε περισσότερα
26 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΟΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”»

26/02/2021 Υπογραφή «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΟΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 381.900,00€
Διαβάστε περισσότερα
23 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»

23/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 76.992,72€
Διαβάστε περισσότερα
23 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

23/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 52.920,00€
Διαβάστε περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16»

08/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 558.893,75€
Διαβάστε περισσότερα
19 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α)ΑΞ.53.908,37€(ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ Β)ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ)ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ»

19/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α)ΑΞ.53.908,37€(ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ Β)ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ)ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ -…
Διαβάστε περισσότερα
18 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τροποποίηση Συμβάσης “Συντήρηση Πρασ. Κοινχωρ., Αθλ. Εγκατ/Σεων, Σχολείων, Οδών (Ομάδα Α) Αξ. 53.908,37€ (Χωρ. ΦΠΑ) & Κλάδεμα & Κοπή Υψ. Δενδρ. Σε Κοιν. Χωρ. Του Δ. Βισαλτίας (Ομάδα Β) Αξ.22.750,00 (Χωρ. ΦΠΑ)

18/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου "Τροποποίηση Συμβάσης "Συντήρηση Πρασ. Κοινχωρ., Αθλ. Εγκατ/Σεων, Σχολείων, Οδών (Ομάδα Α) Αξ. 53.908,37€ (Χωρ. ΦΠΑ) & Κλάδεμα & Κοπή Υψ. Δενδρ. Σε Κοιν. Χωρ. Του Δ.…
Διαβάστε περισσότερα
12 Ιανουαρίου, 2021 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης»

12/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων δικτύου αποχέτευσης» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.850,00€
Διαβάστε περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση σιντριβανιών»

31/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση σιντριβανιών» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 19.820,00€
Διαβάστε περισσότερα
10 Νοεμβρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)»

10/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π. Επίδαυρος - Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 10.450,00€
Διαβάστε περισσότερα
6 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)»

06/08/2020 Συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Προϋπολογισμός 165.993,22€
Διαβάστε περισσότερα
4 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)»

04/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 43.300,00€
Διαβάστε περισσότερα
3 Αυγούστου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

03/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 123.008,13€
Διαβάστε περισσότερα
30 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

30/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 19.936,68€
Διαβάστε περισσότερα
29 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ( ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)»

29/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 56.800,00
Διαβάστε περισσότερα
27 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α»

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - Προϋπολογισμός 93.295,00€
Διαβάστε περισσότερα
13 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ»

13/04/2020 Υπογραφή προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε περισσότερα
13 Απριλίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

13/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε περισσότερα
13 Μαρτίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»

13/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 158.395,96€
Διαβάστε περισσότερα
14 Φεβρουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

14/02/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 54.231,85€
Διαβάστε περισσότερα
12 Φεβρουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»

12/02/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 59.760,00€
Διαβάστε περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 260.983,19€
Διαβάστε περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 284.023,19€
Διαβάστε περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 284.023,19€
Διαβάστε περισσότερα
20 Ιανουαρίου, 2020 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2019-2020)»

20/01/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2019-2020)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 260.983,19€
Διαβάστε περισσότερα
27 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»»

27/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»» - Φορέας…
Διαβάστε περισσότερα
17 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών»

17/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 7.987,10€
Διαβάστε περισσότερα
13 Δεκεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ»

13/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 1.986,94€
Διαβάστε περισσότερα
26 Νοεμβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Αντικυθήρων»

26/11/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «Συντήρηση αγροτικού δικτύου Δ.Κ. Αντικυθήρων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 18.911,29 €
Διαβάστε περισσότερα
11 Οκτωβρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

11/10/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ -ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - Προϋπολογισμός 12.000,00€
Διαβάστε περισσότερα
28 Αυγούστου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ»

28/08/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 53.432,69€
Διαβάστε περισσότερα
13 Αυγούστου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ»

13/08/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 57.310,00€
Διαβάστε περισσότερα
30 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»

30/07/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACCUM»- Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 20.000,00€
Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

11/07/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 185.495,00€
Διαβάστε περισσότερα
9 Ιουλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύμβαση παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης Δεξαμενών – Γεωτρήσεων -Αντλιοστασίων και Δικτύων στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.»

09/07/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Σύμβαση παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης Δεξαμενών – Γεωτρήσεων -Αντλιοστασίων και Δικτύων στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων.» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 3.140,00€
Διαβάστε περισσότερα
27 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (κερκίδα γηπέδου Αμπελακίων)»

27/06/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (κερκίδα γηπέδου Αμπελακίων)» - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ…
Διαβάστε περισσότερα
12 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

12/06/2019 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 19.820,00 €
Διαβάστε περισσότερα
3 Ιουνίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»

03/06/2019 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 593.940,00 €
Διαβάστε περισσότερα
24 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΡΗΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΛΠ»

24/04/2019 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΡΗΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΚΛΠ» - Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ.) - Προϋπολογισμός 7.258,00€
Διαβάστε περισσότερα
8 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ»

08/04/2019 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 187.607,00€
Διαβάστε περισσότερα
5 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

05/04/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ - Προϋπολογισμός 1.264.622,80€
Διαβάστε περισσότερα
2 Απριλίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

02/04/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών συντήρησης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 19.800,00€
Διαβάστε περισσότερα
29 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τροιζήνας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

29/03/2019 Υπογραφή σύμβασης εργασιών «Συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τροιζήνας του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 19.819,00€
Διαβάστε περισσότερα
19 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλην κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (εξωτερικό σκέπαστρο γηπέδου Αμπελακίων)»

19/03/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, επισκευή βελτίωση λοιπών πλην κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κιγκλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ (εξωτερικό σκέπαστρο γηπέδου Αμπελακίων)» - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…
Διαβάστε περισσότερα
18 Μαρτίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

18/03/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 12/2017 - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - Προϋπολογισμός 21.321,92€
Διαβάστε περισσότερα
13 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)»

13/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 104.534,00€
Διαβάστε περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

08/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 154.451,62€
Διαβάστε περισσότερα
8 Φεβρουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ)»

08/02/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ)» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Προϋπολογισμός 27.187,75€
Διαβάστε περισσότερα
31 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

31/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Προϋπολογισμός 1.549.971,55€
Διαβάστε περισσότερα
28 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

28/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης υπηρεσιών «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 304.606,78€
Διαβάστε περισσότερα
22 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, Αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας»

22/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, Αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας» - Φορέας ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ - Προϋπολογισμός 288.281,41€
Διαβάστε περισσότερα
10 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας.»

10/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας.» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 202.858,29€
Διαβάστε περισσότερα
3 Ιανουαρίου, 2019 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

03/01/2019 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός…
Διαβάστε περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΗΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

31/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΗΜΑΝΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 35.894,10€
Διαβάστε περισσότερα
31 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

31/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» - ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ - Προϋπολογισμός 19.400,00€
Διαβάστε περισσότερα
24 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Yλικών ύδρευσης και σωλήνων για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων»

24/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης προμήθειας «Yλικών ύδρευσης και σωλήνων για τις ανάγκες του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ – Προϋπολογισμός 3.900,10€
Διαβάστε περισσότερα
20 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ»

20/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – Προϋπολογισμός 125.918,93€
Διαβάστε περισσότερα
12 Δεκεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ.75+500)–Ροδοδάφνης (Χ.Θ.91+500)»

21/12/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ.75+500)–Ροδοδάφνης (Χ.Θ.91+500)» - Φορέας ΕΡΓΟΣΕ…
Διαβάστε περισσότερα
29 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ»

29/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» - Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - Προϋπολογισμός 73.800,00€ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
21 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

21/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 19.792,00 €
Διαβάστε περισσότερα
21 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ»

21/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» - Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Προϋπολογισμός 320.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
9 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού»

09/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού» - Προϋπολογισμός 1.674.518,93€(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
1 Νοεμβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ»

01/11/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Προϋπολογισμός 868.000,00€ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
9 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης»

09/10/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης» - Φορέας Δήμος Κορυδαλλού - Προϋπολογισμός 8.389.840,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
9 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης»

09/10/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δυο γηπέδων αντισφαίρισης» - Φορέας Δήμος Κορυδαλλού - Προϋπολογισμός 8.389.840,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
1 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Γηπέδου Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας»

01/10/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Γηπέδου Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας» - Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Α.ΚΟΙ.ΠΟΠ.) - Προϋπολογισμός 520.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ)
Διαβάστε περισσότερα
1 Οκτωβρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»

01/10/2018 Υπογραφής Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» - Φορέας Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ)
Διαβάστε περισσότερα
14 Μαΐου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»

14/05/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» - Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Προϋπολογισμός 2.140.632,84€ (ΠΡΑΣΙΝΟ)
Διαβάστε περισσότερα
4 Απριλίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση – Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στη περιοχή της Σφαιρίας Δήμου Πόρου- Γαλατά»

17/04/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στη περιοχή της Σφαιρίας Δήμου Πόρου- Γαλατά» - Φορέας Δήμος Πόρου - Προϋπολογισμός 2.300.000,00€ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)
Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβρουαρίου, 2018 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου»

16/02/2018 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 258.064,52€ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ)
Διαβάστε περισσότερα
15 Νοεμβρίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση και Ανάπλαση ιστορικού κέντρου»

15/11/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση και Ανάπλαση ιστορικού κέντρου» - Φορέας Δήμος Σαλαμίνας - Προϋπολογισμός 80.645,10€ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ)
Διαβάστε περισσότερα
9 Σεπτεμβρίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑ Χαλκίδας»

25/09/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑ Χαλκίδας» - Φορέας ΔΕΥΑ Χαλκίδας – Προϋπολογισμός 200.000,00 €
Διαβάστε περισσότερα
5 Αυγούστου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή»

08/05/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 4.450.000,00 €
Διαβάστε περισσότερα
16 Μαΐου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος»

16/05/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Περάματος» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 650.000,00 €
Διαβάστε περισσότερα
19 Απριλίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»

19/04/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» - Φορέας Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών – Προϋπολογισμός 161.310,00 €
Διαβάστε περισσότερα
28 Μαρτίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου»

28/03/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου» - Φορέας Πανεπιστήμιο Κύπρου – Προϋπολογισμός 714.000,00€ με το δικαίωμα προαίρεσης
Διαβάστε περισσότερα
8 Μαρτίου, 2017 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων»

03/08/2017 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» - Φορέας Δήμος Γλυφάδας - Προϋπολογισμός 5.500.000,00 €
Διαβάστε περισσότερα
8 Νοεμβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα»

08/11/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα» - Φορέας…
Διαβάστε περισσότερα
20 Οκτωβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας»

20/10/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» - Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 813.008,13 €
Διαβάστε περισσότερα
12 Σεπτεμβρίου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός»

12/09/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» - Φορέας ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ – Προϋπολογισμός 347.550,00 €
Διαβάστε περισσότερα
10 Αυγούστου, 2016 in ΝΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων»

10/08/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 500.000,00 €
Διαβάστε περισσότερα