20/02/2023 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ” – Φορέας Δήμος Βισαλτίας – Προϋπολογισμός 78.818,48€

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έργα

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE