Νέα

Νέα

Ημερομηνία

Τίτλος

Ημερομηνία

Τίτλος

29.05.2024
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ
29/05/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ” – Φορέας Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας–Προϋπολογισμός 11.382.522,87€
20.05.2024
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
20/05/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 48.350,00€
17.05.2024
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
16/05/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ” – Φορέας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας–Προϋπολογισμός 14.975,00€
14.05.2024
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
14/05/2024 Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 2.103.537,47€
14.05.2024
ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΣΘΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
14/05/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ-ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΑΙ ΙΣΘΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΡ.)–Προϋπολογισμός 5.915.000,00€
02.05.2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
02/05/2024 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 29.390,00€
25.04.2024
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΙΣΘΜΙΑΣ (ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-2024)
25/04/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΙΣΘΜΙΑΣ (ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-2024)” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 386.400,00€
22.04.2024
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)
22/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας 2ου τμήματος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 363.649,12€
22.04.2024
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)
22/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας 3ου τμήματος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ (ΣΠ.01-24)” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 508.816,80€
16.04.2024
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PANGEA
16/04/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PANGEA” – Φορέας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών–Προϋπολογισμός 2.229.870,97€
12.04.2024
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM
12/04/2024 Υπογραφή σύμβασης υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας–Προϋπολογισμός 298.600,00€
19.02.2024
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ
19/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΝΤΑΠΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ” – Φορέας Δήμος Σπετσών–Προϋπολογισμός 151.756,92€
16.02.2024
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
16/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 196.000,00€
16.02.2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
16/02/2024 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ” – Φορέας Δήμος Γλυφάδας–Προϋπολογισμός 593.940,00€
12.02.2024
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
12/02/2024 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” – Φορέας Δήμος Κορυδαλλού–Προϋπολογισμός 1.557.038,58€
28.12.2023
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’»
28/12/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’»” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 1.034.678,82€
21.12.2023
ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
21/12/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” – Φορέας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας–Προϋπολογισμός 5.758.915,39€
01.12.2023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
01/12/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” – Φορέας Δήμος Αίγινας–Προϋπολογισμός 12.900,00€
04.09.2023
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
04/09/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ” – Φορέας Περιφέρεια Αττικής–Προϋπολογισμός 9.686.043,48€
23.08.2023
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
23/08/2023 Υπογραφή σύμβασης έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ” – Φορέας Δήμος Σαλαμίνας– Προϋπολογισμός 1.246.548,12€

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE