Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων

By 13/05/202131 Μαΐου, 2021ΝΕΑ

13/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Σύμβαση παροχή υπηρεσιών Φάρου Μουδάρι Κυθήρων» – Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – Προϋπολογισμός 4.900,00€