Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)

By 10/03/202122 Μαρτίου, 2021ΝΕΑ

10/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 10.450,00€