1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”

By 27/05/202131 Μαΐου, 2021ΝΕΑ

27/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Προϋπολογισμός 221.956,33€