ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Από την ίδρυσή της το 2002 η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με άριστα καταρτισμένα στελέχη και μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η Εταιρεία στεγάζεται στον Πειραιά στην οδο Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40 και στην Σαλαμίνα στην οδό Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου.

Δραστηριοποιείται σε έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Επίσης κατέχει το εργαληπτικό πτυχίο 6ης τάξης.
Η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ανέπτυξε και εφαρμόζει τα παρακάτω που είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007
  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
  • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφαλείας ISO 39001:2012
  • Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2008

*Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.