ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ από την ίδρυσή της παρουσιάζει μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Ο κύκλος εργασιών της παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική πορεία παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Έχει δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία.

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2022

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2021

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2020

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2019

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2018

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2018

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2017

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2016

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2015

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2014

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2014

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2013

Δημοσιευμένος Ισολογισμός / 2012