ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

By 04/08/202024 Αυγούστου, 2020ΝΕΑ

04/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 43.300,00€