27/04/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 5-10.2.2023 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «BARBARA»)” – Φορέας Δήμος Διονύσου – Προϋπολογισμός 5.040,00€

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έργα

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE