Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

By 02/03/20216 Απριλίου, 2021ΝΕΑ

02/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διάθεση μηχανημάτων έργου-οχημάτων με το προσωπικό τους και εργατικό δυναμικό για την άρση επικινδυνοτήτων από χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 161.290,00€