25/04/2023 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Ζ.Λ. ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ” – Φορέας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας – Προϋπολογισμός 8.000,00€

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έργα

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE