Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

By 16/06/20204 Αυγούστου, 2020ΝΕΑ

16/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας» – Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – Προϋπολογισμός 253.942,70€