ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ταυτότητα Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τίτλος Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
-
Δραστηριότητα
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής 7 νέων παιδικών χαρών στα Κύθηρα στις περιοχές Διακόφτι, Κάλαμος, Κεραμωτό, Λιβάδι, Λογοθετιάνικα, Μητάτα και Φριλιγκιάνικα. Στις παιδικές χαρές αυτές τοποθετούνται πιστοποιημένα και ασφαλή όργανα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 240.000€, εκ των οποίων ποσό 204.000€ καλύπτεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.