Οικονομικά Στοιχεία

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ από την ίδρυσή της παρουσιάζει μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Ο κύκλος εργασιών της παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική πορεία παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Έχει δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία.

Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2020
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2019
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2018
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2017
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2016
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2015
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2015
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2014
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2013
Δημοσιευμένος Ισολογισμός
2012