Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 2002. Η Εταιρεία στεγάζεται στον Πειραιά στην οδο Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40 και στην Σαλαμίνα στην οδό Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου.
Δραστηριοποιείται σε έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Επίσης κατέχει το εργαληπτικό πτυχίο 4ης τάξης.
Η Εταιρεία διευθύνεται από τον κ. Διονύση Ζαφειρόπουλο.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται πάντοτε με αυστηρά κριτήρια ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις για την ποιότητα των έργων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εταιρείας είναι ότι διαθέτει μόνιμα στελέχη, τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν με αξιοπιστία και ταχύτητα όλα τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και διαθέτει, σε πλήρη λειτουργία, τα παρακάτω τμήματα:

Γενική Διεύθυνση
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαγωνισμών
Τμήμα Έργων
Τμήμα Μελετών
Τμήμα οικονομικό
Τμήμα προμηθειών, συντήρησης εξοπλισμού.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ έχει σημαντικό ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των έργων.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός συνίσταται σε μηχανήματα έργου (φορτωτές, εκσκαφείς, οδοστρωτήρες, κλπ), φορτηγά, ημιφορτηγά, αυτοκίνητα 4Χ4, γεννήτριες, τρακτέρ μαζί με διάφορα παρελκόμενα, κλπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ανέπτυξε και εφαρμόζει:

 

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφαλείας ISO 39001:2012

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 • Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2008

  *Η πολιτική των παραπάνω συστημάτων είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο.