Ανακατασκευή Δυτικού Παραλιακού Κρηπιδώματος Λιμένα Πόρου

Scroll or Drag Sideways

Δραστηριότητα

Υποδομές

Έτος υλοποίησης

2019

Κύριος του έργου

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

53.432,69€

Περιγραφή

Το νέο κρηπίδωμα, μήκους 110 m, διαμορφώνεται στη θέση του δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος, το οποίο υπέστη μη αναστρέψιμες ζημιές, ακόμα και κατάρρευση κατά μήκος ενός τμήματός του. Με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 3 m, το κρηπίδωμα κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής μήκους έως 15 m, στον λιμένα του Πόρου.

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έργα

Facebook /

@zitakat

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

XΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Facebook /

@zitakat

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE

@zitakat

Facebook /

WE BUILD THE FUTURE