Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου
Κύριος Έργου
Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
28 Αυγούστου, 2019
Δραστηριότητα
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου