Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα

Σχετικά

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ έχει επίκεντρο τον εργαζόμενο, ανοικτή σε αλλαγές προς όφελος της Εταιρείας και των προσφερομένων υπηρεσιών της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρεία από την ίδρυσή της παρουσιάζει μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, στα οποία εξ αρχής δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην ποιότητα κατασκευής τους.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, η διατήρηση των τιμών σε ανταγωνιστικά επίπεδα, η επέκταση της και σε άλλους τομείς των δημοσίων έργων και η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον .

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία και διαθέτει άριστα καταρτισμένα στελέχη.

Από την ίδρυσή της παρουσιάζει μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ο κύκλος εργασιών της παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική πορεία παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Eίναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και έχει σημαντικό ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των έργων.