ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

BUILDING THE FUTURE THE CITY AN ERA

Η ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 2002 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, συνεχώς αυξανόμενου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως λιμάνια, κτίρια, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά δίκτυα, διαχείριση απορριμμάτων και αποκατάσταση περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, διαθέτει σημαντικό ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των έργων σε ανταγωνιστικούς χρόνους και με εγγύηση την αρίστη ποιότητας κατασκευής.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

«Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης»

Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Αντιπλημμυρικό Διακοπτού

ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΑΧΑΙΑ

ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

300

ΕΡΓΑ

150

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

25

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η Εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία και διαθέτει άριστα καταρτισμένα στελέχη.

Από την ίδρυσή της παρουσιάζει μία έντονα αυξανόμενη δραστηριότητα σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ο κύκλος εργασιών της παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική πορεία παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Eίναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς, εργοδηγούς, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και έχει σημαντικό ιδιόκτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των έργων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δραστηριότητες

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ