Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

Ταυτότητα Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τίτλος Έργου
Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας
Κύριος Έργου
Δήμος Αίγινας
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
12/11/2021

Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας