Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου

Ταυτότητα Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τίτλος Έργου
Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου
Κύριος Έργου
Δήμος Γλυφάδας
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
03/06/2019
Δραστηριότητα
Ανάπλασης

Προμήθεια μαρμάρινων στοιχείων Νέου Κοιμητηρίου