Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών

Ταυτότητα Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τίτλος Έργου
Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
Κύριος Έργου
Δήμος Αίγινας
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
12/11/2021