Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων
Κύριος Έργου
Δήμος Γλυφάδας
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
27/05/2021
Δραστηριότητα
Ανάπλασης
Δραστηριότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων