ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ

26/11/2021

Αναβάθμιση χώρου διαβίωσης

Αναβάθμιση χώρου διαβίωσης

11/06/2021

«ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ»

«ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ»

09/11/2020

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

10/08/2020

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» 

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» 

06/08/2020

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

20/05/2020

ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ

ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ

13/03/2020

Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου

Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου

28/08/2019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

05/04/2019

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)

13/02/2019