ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισσό) έως Χ.Θ. 12+00

By 23/04/202131 Μαΐου, 2021ΝΕΑ

23/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισσό) έως Χ.Θ. 12+00» – Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Προϋπολογισμός 8.986.807,02€