ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

By 26/03/20216 Απριλίου, 2021ΝΕΑ

26/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 50.040,00€