Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις Νησίδες οδών Αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά κατά την τριετία 2021-2024

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις Νησίδες οδών Αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά κατά την τριετία 2021-2024
Κύριος Έργου
Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
10/12/2021

Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις Νησίδες οδών Αρμοδιότητος ΠΕ Πειραιά κατά την τριετία 2021-2024