Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός
Κύριος Έργου
ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
12/09/2016

12/09/2016 Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Ν. Γραμματικός» – Φορέας ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ –