Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού

Ταυτότητα Έργου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Τίτλος Έργου
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αντλιών κενού
Κύριος Έργου
Δήμος Σαλαμίνας
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
27/10/2021