Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ. 75+500) Ροδοδάφνης (Χ.Θ. 91+500), (Α.Δ. 1501)
Κύριος Έργου
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
21/12/2018
Δραστηριότητα
Φυσικού Περιβάλλοντος

Φυτοτεχνικές εργασίες για τη σταθεροποίηση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής Διακοπτού (Γέφυρα του Βουραϊκού Ποταμού Χ.Θ.75+500)–Ροδοδάφνης (Χ.Θ.91+500)