Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
23/04/2021
Δραστηριότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δραστηριότητα
Φυσικού Περιβάλλοντος

Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+00