Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές)

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)
Κύριος Έργου
Δήμος Κορυδαλλού
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
9/11/2018 & 05/8/2020
Δραστηριότητα
Ανάπλασης

To έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (Πρώην Γυναικείες Φυλακές)» αφορά συνολική έκταση περίπου 10 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση των παλαιών γυναικείων φυλακών του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού . Αποτελείται από ένα κεντρικό υδάτινο στοιχείο (λίμνη) επιφάνειας 1,5 στρέμματος και πέριξ αυτού χωροθετούνται χώροι άθλησης και αθλοπαιδιών . Παράλληλα προβλέπονται χώροι περίπατου και ξεκούρασης περιμετρικά της λίμνης ενώ οι χώροι πρασίνου με υψηλή και χαμηλή φύτευση καταλαμβάνουν περίπου το 40% της έκτασης του οικοπέδου.