Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικήθυρα
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
8/11/2016
Δραστηριότητα
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στα Κύθηρα στη θέση «Λαχνός» λειτουργούσε ΧΑΔΑ που δεν διέθετε μέτρα περιβαλλοντικής λειτουργίας. Η πρώτη φάση του έργου αφορά τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη Χ.Α.Δ.Α. Αναλυτικότερα, χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α., χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις του αναγλύφου, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, έργα διαχείρισης βιοαερίου, έργα πρασίνου και άρδευσης.

Η δεύτερη φάση του έργου αφορά την κατασκευή ΧΥΤΥ στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΑ στα Αντικύθηρα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων χωματουργικών διαμορφώσεων – στεγανοποίησης – αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ., καθώς και όλων των υποστηρικτικών έργων υποδομής, του χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Κυθήρων. Αναλυτικότερα, διαμορφώθηκαν κατάλληλες κλίσεις με γνώμονα την ευστάθεια των στεγανωτικών υλικών αλλά και την ωφέλιμη χωρητικότητα του χώρου. Το σύστημα στεγάνωσης επεκτείνεται σε όλη την έκταση του ΧΥΤΥ και περιμετρικά θα τερματίσει-όπου έχει εφαρμογή- σε τάφρο αγκύρωσης των γεωσυνθετικών υλικών. Η στεγάνωση αποτελείται από γεωλογικό φραγμό, στρώση υπόβασης, στεγανοποιητική μεμβράνη, γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης, γεωυφάσματα και κατάλληλο κοκκώδες υλικό προστασίας. Από κάθε κύτταρο συλλέγονται στραγγίσματα και διαθέτονται σε δεξαμενή καθίζησης. Στο έργο περιλαμβάνονται περίφραξή του χώρου, κατασκευή οδικού δικτύου πρόσβασης, δικτύου φωτισμού, κτήρια διοίκησης, δεξαμενή άρδευσης, πυρόσβεσης, ύδρευσης, μεταλλικό κτίριο συνεργείου, αντιπυρική ζώνη, σύστημα διαχείρισης βιοαερίου, δίκτυο πυρόσβεσης, αντιπλημμυρικές τάφροι και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.