Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
05/04/2019
Δραστηριότητα
Ανάπλασης
Δραστηριότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου

Προϋπολογισμός 1.264.622,80€

Η περιοχή ανάπλασης, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Μοσχάτου, αποτελείται από την πλατεία Μεταμόρφωσης καθώς και από τους όμορους δρόμους σε αυτή, την οδό Κνωσού, τμήμα της οδού Θερμοπυλών και την οδό Κορίνθου. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι περίπου 6,7 στρέμματα από τα οποία τα 2.200 τ.μ. τα καταλαμβάνει η κυρίως πλατεία, ενώ τα 4.500 τ.μ. οι όμοροι οδοί και τα πεζοδρόμια.

Σκοπός του έργου, είναι η ενεργειακή, λειτουργική, και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Μεταμόρφωσης και των όμορων οδών σε στόχο να προσδοθούν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την δημιουργία ενιαίας μεγαλύτερης επιφάνειας πλατείας, με την λειτουργική εκμετάλλευση χώρων πρασίνου με καθιστικά παγκάκια, με την αναβάθμιση της παιδικής χαράς και την οριοθέτηση χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καθώς και με τον διαχωρισμό «λωρίδας κυκλοφορίας» για την ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων ανάγκης. Επίσης θα υπάρχει πρόσβαση και για ΑΜΕΑ.