Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ταυτότητα Έργου
ΕΡΓΟ
Τίτλος Έργου
Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Ημερομηνία Έναρξης/Ολοκλήρωσης
01/10/2018
Δραστηριότητα
Ανάπλασης
Δραστηριότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης