«ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ»

«ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ»

09/11/2020

Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου

Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου

28/08/2019

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

20/05/2014