ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ

26/11/2021

Φρεάτια Αγίου Νικολάου

Φρεάτια Αγίου Νικολάου

25/09/2017

Ρέματα Σαλαμίνας

Ρέματα Σαλαμίνας

25/09/2017

Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή

Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή

08/05/2017

Ρέματα βορείου και Νοτίου Τομέα Αττικής

Ρέματα βορείου και Νοτίου Τομέα Αττικής

05/11/2016