ΝΕΑ

Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή

By ΝΕΑ

08/05/2017 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς το χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 4.450.000,00 €

Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

By ΝΕΑ

19/04/2017 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Συντήρηση πρασίνου, πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχειών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» – Φορέας Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών – Προϋπολογισμός 161.310,00 €

Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου

By ΝΕΑ

28/03/2017 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Φύτευση, άρδευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου» – Φορέας Πανεπιστήμιο Κύπρου – Προϋπολογισμός 714.000,00€ με το δικαίωμα προαίρεσης

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα

By ΝΕΑ

08/11/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 5.121.951,22 €

Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής 

By ΝΕΑ

20/10/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 813.008,13 €

Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής 

By ΝΕΑ

10/08/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 500.000,00 €