ΝΕΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

By ΝΕΑ

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ – Προϋπολογισμός 93.295,00€

«ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

By ΝΕΑ

13/03/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/15: Συντήρηση, βελτίωση εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 158.395,96€

«1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»»

By ΝΕΑ

27/12/2019 Υπογραφή σύμβασης έργου «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 20.078,83€