ΝΕΑ

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

By ΝΕΑ

09/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός  7.419,35€

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)

By ΝΕΑ

06/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Προϋπολογισμός 165.993,22€

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)

By ΝΕΑ

19/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 217.982,63€

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)

By ΝΕΑ

02/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 198.122,30€