ΝΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

By ΝΕΑ

23/02/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 52.920,00€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α)ΑΞ.53.908,37€(ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ(ΟΜΑΔΑ Β)ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ)ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

By ΝΕΑ

19/01/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣ.ΚΟΙΝΧΩΡ.,ΑΘΛ.ΕΓKAT/ΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΟΔΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) ΑΞ.53.908,37€ (ΧΩΡ.ΦΠΑ) & ΚΛΑΔΕΜΑ & ΚΟΠΗ ΥΨ ΔΕΝΔΡ. ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. ΤΟΥ Δ.ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ Β) ΑΞ.22.750,00 (ΧΩΡ.ΦΠΑ) ΓΙΑ 1 ΕΤ.+1 ΕΤ. ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ – Προϋπολογισμός 76.658,37€

Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων συμπεριλαμβανομένων σχολικών μονάδων

By ΝΕΑ

23/12/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Εργασίες κλάδευσης – κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων συμπεριλαμβανομένων σχολικών μονάδων» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 26.662,00€