ΝΕΑ

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)

By ΝΕΑ

02/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 198.122,30€

Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου

By ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 – Προϋπολογισμός 12.000,00€

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

By ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 12.000,00€

«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

By ΝΕΑ

25/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 211.480,00€

«Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

By ΝΕΑ

12/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 160.400,00€

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

By ΝΕΑ

30/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ – Προϋπολογισμός 19.936,68€