ΝΕΑ

Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής 

By ΝΕΑ

20/10/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων κεντρικού τομέα, βόρειου τομέα, δυτικού τομέα και νότιου τομέα Αθήνας» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 813.008,13 €

Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής 

By ΝΕΑ

10/08/2016 – Υπογραφή Σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» – Φορέας Περιφέρεια Αττικής – Προϋπολογισμός 500.000,00 €