ΝΕΑ

1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”

By ΝΕΑ

27/05/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «1ης Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Προϋπολογισμός 221.956,33€

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

By ΝΕΑ

27/04/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ – Προϋπολογισμός 93.295,00€

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισσό) έως Χ.Θ. 12+00

By ΝΕΑ

23/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Διευθέτηση Ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) από Χ.Θ. 0+00 (Εκβολή στον ποταμό Κηφισσό) έως Χ.Θ. 12+00» – Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Προϋπολογισμός 8.986.807,02€

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)

By ΝΕΑ

07/04/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 91.072,00€

ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ

By ΝΕΑ

23/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΣΠ-01/20: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ. ΔΚΕΣΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2ο ΤΜΗΜΑ» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 952.106,80€

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)

By ΝΕΑ

10/11/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (Νέα Χάραξη)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 10.450,00€