ΝΕΑ

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)

By ΝΕΑ

06/08/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Προϋπολογισμός 165.993,22€

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)

By ΝΕΑ

19/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 2η εργολαβία 2020 (Πειραιώς, Αίγινας, Αγκιστρίου, Ύδρας)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 217.982,63€

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)

By ΝΕΑ

02/06/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Π.Ε. Νήσων – 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνας, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Πόρου)» – Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προϋπολογισμός 198.122,30€

Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου

By ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 – Προϋπολογισμός 12.000,00€

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

By ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 12.000,00€