«Διαχείριση – ΧΥΤΥ κάλυψη απορριμμάτων» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

By 28/05/202028 Ιουλίου, 2020ΝΕΑ

28/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Διαχείριση – ΧΥΤΥ κάλυψη απορριμμάτων» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ – Προϋπολογισμός 19.440,00€