Skip to main content
Category

ΤΥΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

By ΝΕΑ, ΤΥΠΟΣ

Υπεγράφη στις 15/02/2023 από το Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»  Ζαφειρόπουλο Διονύσιο η σύμβαση για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  ποσού 4.440.074,32 € (Χωρίς Φ.Π.Α.).

Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος του έργου είναι η περιοχή των Λαϊκών και Εργατικών Κατοικιών, οι πεζόδρομοι της περιοχής του Αγίου Ελευθερίου-Μητρόπολης και πέριξ της Βιβλιοθήκης, όπου θα αποτελέσουν και πρόταση της μαθητικής διαδρομής (οδός Γερ. Μαυρογιάννη), οι πεζόδρομοι της περιοχής του Μαϊστράτου και οι κάθετοι της οδού Χαροκόπου και τέλος η κεντρική αγορά της πόλης του Αργοστολίου.

Η ποιοτική αναβάθμιση της πόλης με την αποκατάσταση του δικτύου των πεζόδρομων και των οδών με σκαλοπάτια, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις και την ασφάλεια των πεζών. Επί πρόσθετα στο δίκτυο των πεζόδρομων και οδών με σκαλοπάτια προβλέπεται η δημιουργία μαθητικής διαδρομής όπου οι μαθητές θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια από το κέντρο της πόλης προς τα σχολεία και αντιστρόφως. Παράλληλα και επικουρικά των παραπάνω, θα αποκατασταθούν και θα αναβαθμιστούν ένας μεγάλος αριθμός κοινόχρηστων χώρων και πλατειών, τονίζοντας την αναγκαιότητα για πράσινο στον αστικό ιστό της πόλης του Αργοστολίου. Τέλος το παραλιακό μέτωπο θα συνδέσει όλα τα παραπάνω σε μία ενιαία ενότητα που ως στόχο της θα έχει την διευκόλυνση της κίνησης και της ασφάλειας των πολιτών, την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση καθώς και την δημιουργία χώρων κοινωνικής επαφής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Η ΖΙΤΑΚΑΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)”.

By ΝΕΑ, ΤΥΠΟΣ

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)”.

Σύμφωνα με την επιτροπή του διαγωνισμού η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 37,52% και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης.

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (κλάδος 1 και κλάδος 2), ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΤΑΜΑΡΙΟΥ.

Τα έργα στο ρέμα Αγ. Φανουρίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+027,8 έως τη Χ.Θ 2+241,9, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με διάστρωσης λιθορριπής για την προστασίας της ακτής.

Τα έργα στο ρέμα Χαρβατίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 5+413,40, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής του ρέματος Χαρβατίου στο ρέμα Αγ. Φανουρίου για τη συναρμογή των δύο ανοικτών διευθετημένων διατομών από σκυρόδεμα.

Τα έργα στο ρέμα Αγ. Κυριακή περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+994,6, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής με περιορισμένη επέμβαση με σκυρόδεμα και συρματοκιβώτια για τη διαμόρφωση της συμβολής του ρέματος Αγ. Κυριακής στο ρέμα του Αγ. Φανουρίου.

Τα έργα στο ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 1 περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+449,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμό και για τη διοχέτευση της παροχής του ρεμάος στον αποδέκτη, κατασκευάζεται φρεάτιο πτώσης στο κατάντη άκρο του, καθώς επίσης και περιορισμένες επεμβάσεις στο αστικό δίκτυο όμβριων της περιοχής.

Τα έργα στο ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 2 περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+399,4, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμό και για τη διοχέτευση της παροχής του ρεμάος στον αποδέκτη, κατασκευάζεται φρεάτιο πτώσης στο κατάντη άκρο του, καθώς επίσης και περιορισμένες επεμβάσεις στο αστικό δίκτυο όμβριων της περιοχής.

Τα έργα στο ρέμα Οσίου Παταπίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης Κλάδος Π1 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+549,7, Κλάδος Π2 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+533,6 και Κλάδος Π3 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+499,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με διάστρωσης λιθορριπής για την προστασίας της ακτής.

Τα έργα στο ρέμα Αγ. Γεωργίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης Κλάδος Γ1 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+394,5, Κλάδος Γ2 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+341,0, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος και αναβαθμούς.

Τα έργα στο ρέμα Νταμαρίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+354,5, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και φρεάτιο πτώσης.

Πέραν των ανωτέρω έργων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της Οριστικής Μελέτης, προτείνονται συγκεκριμένα πρόσθετα έργα, τα οποία περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των έργων και η δαπάνη των οποίων έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.

Η ΖΙΤΑΚΑΤ, ανάδοχος στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο Λουτράκι

By ΝΕΑ, ΤΥΠΟΣ

Η ΖΙΤΑΚΑΤ αναδείχθηκε με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προσωρινή ανάδοχος για τον μεγάλο έργο που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου.  Στον διαγωνισμό της 16ης Σεπτεμβρίου προσήλθαν 10 σχήματα εκ των οποίων τελικά εγκρίθηκαν εννέα προσφορές. Η ΖΙΤΑΚΑΤ με προσφορά 47,96% μειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό. Δεύτερη ήρθε  η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 33,12% και τρίτη η ΞΑΝΘΑΚΗΣ με 25,79%.

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Προσφορές υπέβαλαν επίσης οι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΝΑ, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ,  ΕΡΓΟΡΟΗ, ΕΡΓΩ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τώρα εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις, η συνταχθεί η σύμβαση, θα σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα υπογραφεί για να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος. Το έργο είναι ποσού με ΦΠΑ 21 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι 16,93 εκατ. ευρώ).

Η περιοχή του έργου, βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Γεράνεια. Διοικητικά, οι εξυπηρετούμενοι από τα έργα οικισμοί ανήκουν, στον ενοποιημένο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με μετριοπαθείς προβλέψεις το έργο θα μπορεί να ολοκληρωθεί το 2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ΕΤΕπ και εντάσσεται στο πακέτο των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το αντικείμενο των έργων

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων Κατουνίστρα, Πράθι και Καρέλη.

Τα έργα στο ρέμα Κατουνίστρα περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 5+492,1,τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα και προστασία με ογκολίθους.

Τα έργα στο ρέμα Πράθι περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+082 έως τη Χ.Θ 7+544,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα και προστασία με ογκολίθους.

Τα έργα στο ρέμα Καρέλη περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+700,8, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής με περιορισμένη επέμβαση με συρματοκιβώτια για τη διαμόρφωση της συμβολής του ρέματος Καρέλη στο ρ. Πράθι.

Πέραν των ανωτέρω έργων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της Οριστικής Μελέτης, προτείνονται συγκεκριμένα πρόσθετα έργα και στα τρία ρέματα, τα οποία περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των έργων και η δαπάνη των οποίων έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.

Συνοπτικά θα κατασκευασθούν:

Έργα διευθέτησης:

  • στο Ρέμα Κατουνίστρα σε μήκος 5.492,10m με τα συνοδά του έργα,
  • στο Ρέμα Πράθι σε μήκος 7.462,20m με τα συνοδά του έργα και
  • στο Ρέμα Καρέλη σε μήκος 700,80m με τα συνοδά του έργα

 

ΠΗΓΗ

ΖΙΤΑΚΑΤ: Έπεσαν Οι Υπογραφές Για Την Ανακατασκευή Του Κλειστού «Πέτρος Καπαγέρωφ»

By ΝΕΑ, ΤΥΠΟΣ

ΖΙΤΑΚΑΤ: Έπεσαν Οι  Υπογραφές Για Την  Ανακατασκευή Του  Κλειστού «Πέτρος  Καπαγέρωφ»

Υπεγράφη χθες την περιφέρεια Αττικής και την ανάδοχο εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ η σύμβαση, προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ, του έργου ανακατασκευής του κλειστού γηπέδου «Πέτρος Καπαγέρωφ» στον Πειραιά. Η ΖΙΤΑΚΑΤ είχε επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 15,66%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό έργο το οποίο γίνεται στον Πειραιά, μετά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο φυσικό αντικείμενο του οποίου εντάσσονται: ένα κλειστό γυμναστήριο που περιλαμβάνει γήπεδο κατάλληλο για αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, φούτσαλ, αγωνιστικό χώρο για ρυθμική γυμναστική, σταθερές κερκίδες εκατέρωθεν της μακριάς πλευράς του γηπέδου, χωρητικότητας 1.500 θεατών με διακριτούς χώρους VIP και δημοσιογράφων, συγκρότημα βοηθητικών χώρων που περιλαμβάνει χώρους εξυπηρέτησης αθλουμένων, προπονητών, διαιτητών ιατρικής υποστήριξης κλπ., χώρους διοικητικής υποστήριξης, αίθουσες εκγύμνασης και αίθουσα δημοσιογράφων, χώρους εξυπηρέτησης θεατών, αποθήκες και μηχανολογικούς χώρους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΖΙΤΑΚΑΤ, το έργο θα παραδοθεί το 2024.

ΠΗΓΗ

Συνεχίζοντας την περιήγηση ή κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή όλων των cookies", αποδέχεστε την αποθήκευση cookie πρώτου και τρίτου μέρους στη συσκευή σας, για να βελτιώσετε την πλοήγηση στον ιστότοπο, να αναλύσετε τη χρήση του ιστότοπου και να βοηθήσετε στις προσπάθειες μάρκετινγκ.
Πολιτική cookie
Ρυθμίσεις cookies
Αποδοχή όλων των cookies
By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies