Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020

By 11/03/202122 Μαρτίου, 2021ΝΕΑ

11/03/2021 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αποκομιδή μπαζών & ογκωδών απορριμμάτων από Κοινόχρηστους Χώρους 2020» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 16.884,00€