«Αποκομιδή, μεταφορά αδρανών υλικών και προϊόντων ΑΕΚΚ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

By 29/05/202028 Ιουλίου, 2020ΝΕΑ

29/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αποκομιδή, μεταφορά αδρανών υλικών και προϊόντων ΑΕΚΚ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Προϋπολογισμός 19.370,00€