«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

By 27/05/202028 Ιουλίου, 2020ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗς 24Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Προϋπολογισμός 12.000,00€