Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου

By 27/05/20204 Αυγούστου, 2020ΝΕΑ

27/05/2020 Υπογραφή σύμβασης έργου «Αντικατάσταση προγράμματος απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίας των αντλιοστασίων αποχέτευσης αναρροφητικού συστήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω θεομηνίας της 24ης Νοεμβρίου» – Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
 – Προϋπολογισμός 12.000,00€